کارآفرینانِ خودآفرین، این خط شکنان عرصه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری، با به جان خریدن مخاطرات تولید در این جنگ اقتصادی، حلقه گمشده ما در جامه عمل پوشانیدن به این مهم اقتصادی یعنی «جهش تولید»‌اند.   یک ایده نو دارم… می‌خواهم کسب و کار خودم را…