زمانی که حوصله‌ شما سر رفته است، به جای مراجعه به گوشی همراه، خود را سرگرم کاری کنید که تمرکز کمتری می‌خواهد؛ مثل پیاده‌روی در پارک، مراقبه یا حتی نشستن و بستن چشم‌ها. کسی نمی‌داند الهامات و ایده‌های خلاقانه چه زمانی به سراغ افراد می‌آید….