امیرحسین برادران یک جوان ایرانی است که چند سالیست به کشور آلمان مهاجرت کرده و در آنجا موفق شده است یک استارتاپ در حوزه تکنولوژییک بامحوریت آموزش به کودکان راه اندازی کند. استارتاپ فولدیو تولیدکننده وسایل آموزشی است که توانسته دو محصول به بازار عرضه…